Lenka Stehnová

Mobil: 732 962 116

Email: lenka.stehnova1@gmail.com

Adresa aletieru: Dubany 99, Pardubice

Najdete mně


Cesta do ateliéru v Dubanech:

  • Směr z Pardubic- projedete poslední vesnicí Třebosicemi a dojedete do Duban. Odbočíte 2x doleva – pojedete po hlavní silnici cca 700m (po levé straně budete míjet hřiště, obchod, hasičskou stanici) a dojedete na křižovatku tvaru T – dáte se doleva přes mostek a hned za ním ostře doprava do malé uličky (podél potůčku), až dojedete k nám do dvora. Zaparkujte ihned za vjezdem.